ផ្ទៈជួល

24 hour
012288071
3J, ផ្លូវលំ, Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Keo, Phnom Penh
សួស្ដីមិត្តទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំមានផ្ទៈមួយនៅម្ដុំទួលសង្កែដាក់ជួល មួយខែ 350$៕
ផ្ទះនេះមានបន្ទប់គេង 4 និង បន្ទប់ទឹក 5៕
មានសុវត្ថិភាព ស្ងប់ស្ងាត់ ជិតផ្សារ និង សាលារៀន៕
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ: 012288071
016361637
CATEGORIES: House Rental
PRODUCTS & SERVICES: ផ្ទៈជួល
YEAR ESTABLISHED: 2015
Contact Person: ស៊ុន សុជាតិ
OTHER CONTACT INFO:
-- advertisements --
iKnow Enterprise
1A Warehouse Car Shop
close
Post Study Info & Scholarship