() () ( )

កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់និស្សិតនិងបុគ្គលិក

Posted: 09 Jun 2020 | Hits: 36

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់និស្សិតនិងបុគ្គលិក
Mouse over to zoom in
Price:
USD 120 / Month
Condition: New
Trading Type: For Sale
The Socila Hub
St 13B, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Product Information

Description:

ប្រភេទទី១ៈ 120$/month
- ទំហំបន្ទប់ 20,8 មែ៉ត្រការ៉េ
- បន្ទប់គេង ១
- បន្ទប់ទឹក ១
- បន្ទប់បាយ ១
- ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១
- ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ​ ១
ប្រភេទទី២ៈ 250$/month
- ទំហំបន្ទប់ 41,5 ម៉ែត្រការ៉េ
- បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ​ ១
- បន្ទប់គេង ១
- បន្ទប់ទឹក ១
- បន្ទប់បាយ​ ១
- ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១
- ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ​ ១

Comments (0):

Comment
Post

See All In Flat Category >>

Related Products