() () ( )

កង្ហារទឹក Aconatic

Posted: 27 Jan 2020 | Hits: 263

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង្ហារទឹក Aconatic
Mouse over to zoom in
Price:
USD 148 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
NIKA Electronics
#452DE, St 310, Boeng Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh

Product Information

Description:

កង្ហារទឹក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័ត #Aconatic ធានាគុណភាពនិងតំលៃ ជាផលិតផលដ៏ពេញនិយម និងមានធានា១ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន

ជាពិសេសអតិថិជនជាវផលិតផលនៅហាងនីកា អេឡិចត្រូនិច ទទួលបានទាំងគុណភាព តម្លៃ និង ការទទួលខុសត្រូវ
-គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ មានធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល 1 ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន
-ធានារយៈពេល 7 ថ្ងៃ ប្ដូរថ្មី ជូនភ្លាមៗ ពុំចាំបាច់ជួសជុល
- សេវាកម្មដឹក ជញ្ជូន ឥតគិតថ្លៃ
សេវាកម្ម

*បង់រំលស់រហ័សទាន់ចិត្ត អត្រាការប្រាក់ទាប ឯកសារងាយៗ
សំរាប់បុគ្គលិខក្រុមហ៊ុន៖
• សៀវភៅគ្រួសារ
• អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
• កាតបុគ្គលិក (ប្រសិនបើមាន)
• របាយការណ៍ធនាគា3ខែចុងក្រោយ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែពីក្រុមហ៊ុន ឬ ស្ថាប័ន
សំរាប់អាជីវករ៖
• សៀវភៅគ្រួសារ
• អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
• ប័ណ្ណប៉ាតង់
ពត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនង 070 30 21 51

Comments (0):

Comment
Post

See All In Fan Category >>

Related Products