() () ( )

ចិញ្ចៀនពេជ្រ

Posted: 20 Jan 2021 | Hits: 16

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ចិញ្ចៀនពេជ្រ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 2948 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Prince Diamond (Kampuchea Krom branch)
#429Eo, St 128 (Kampuchea Krom Blvd ), Phsar Depou Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh

Product Information

Description:

ប្រម៉ូលសិនបញ្ចុះតម្លៃ 15% គ្រប់ម៉ូត ចំនួនមានកំណត់។  ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ ពេជ្រសុទ្ធទឹកស្អាត​ ដែរមានទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពេជ្រ​​ Gia​ ។
- ធានាទាំងគុណភាពនិងតំលៃ
- មានទទួលកម្មង់គ្រឿងអលង្ការ គ្រប់ប្រភេទ និងឌីហ្សាញដោយម៉ាសីុនទំនេីប
- តំលៃមានលើរូបស្រាប់
- លក់វិញខាត​5% និងឈ្នួល
- ដូរមូតខាត 3%និង​ឈ្នួល
- សេវាដឹកជញ្ជូន 25 ខេត្ត/ក្រុង​
- លក់ដុំ និង រាយ ។

Comments (0):

Comment
Post

Related Products