() () ( )

ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ អាំង និងដុតសាច់

Posted: 25 Oct 2017 | Hits: 164

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ អាំង និងដុតសាច់
Mouse over to zoom in
Price:
USD 65 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
KSH Computer and Electronics Shop, Norm Lienghim
#471B, St.271 (Khemarak Phumin), Phsar Deum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh (View Map)

Product Information

Description:

បង់រំលោះបញ្ចុះតំលៃកាប្រាក់ 50% សំរាប់កាជាវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនៅហាង KSH Computer & Electronics Shop
ប្រមូលសិនពិសេសអបអរសាទរ ពិធីបុណ្យ ណូអែល នឹងបុណ្យ ចូលឆ្នាំសកល
017 7777 58 / 069 7777 58 / 066 7777 85
017 7777 85 / 069 7777 85 / 097 87777 85
គុណភាពល្អធានារយះពេល1 ឆ្នាំ / 1 Year Warranty...

Comments (0):

Comment
Post

Related Products