() () ( )

កង្ហាបញ្ឈរ (91CM)

Posted: 29 Sep 2017 | Hits: 594

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង្ហាបញ្ឈរ (91CM)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 40 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
AFS Computer Technology
, St 128 (Kampuchea Krom Blvd ), Tuek L'ak Muoy, Tuol Kouk, Phnom Penh

Product Information

Description:

ទីតាំងហាងទល់មុខវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម
ប្រញាាប់ឡើង!​ ផ្ញើសារកុម្មងមកផេករបស់យើងខ្ញំុបាន!!! ផលិតលក់ដាច់និងគុណភាណខ្ពស់នៅទីផ្សាអូស្ត្រាលី!​ មានស្តុកស្រាប់ទាំងអស់!
(បញ្ជាក់:មិនប្រើសុំីម)
Tel: 016 753 078 / 011 541 505 / 097 303 2494

Comments (0):

Comment
Post

See All In Fan Category >>

Related Products