៥យ៉ាងក្នុងការផឹកទឹកតែ

Posted by : 4397 | 13-Jun-2018

១, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីបានពិសោធន៏រួចហើយថា តែខ្មៅអាចកាត់បន្ថយ ចំនួនកោសិកា នៃរាង កាយដែលត្រូវកំដៅថ្ងៃបាន ដូច្នេះបើសិនជាលោក-អ្នកនាងកញ្ញាទៅលេងសមុទ្រ ១, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត នៅក្នុងប្រទេស អូស្រ្តាលីបានពិសោធន៏រួចហើយថា តែខ្មៅអាចកាត់បន្ថយ ចំនួនកោសិកានៃរាងកាយ ដែលត្រូវ កំដៅថ្ងៃបាន ដូច្នេះ បើសិនជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅលេងសមុទ្រ គូរនាំយក ទឹកតែ និងឡេការពារកំដៅថ្ងៃទៅជាមួយផង។
២, ទឹកតែគឺជាសារធាតុធម្មជាតិដែលបរិសុទ្ធនៅពេលពិសារដោយមិនដាក់ទឹកដោះគោឬស្ករចូលជាមួយរាងកាយ របស់លោកអ្នកនាងនឹងគ្មានខ្លាញ់។
៣, ពិសារទឹកតែព្រមជាមួយនឹងផ្លែឈើគឺជាភេសជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យរាងកាយស្រស់បស់ និងអាចដាក់ជូន ភ្ញៀវពិសារក្នុង ពិធីបុណ្យផ្សេងៗបានទៀតផង។
៤, ការពិសារទឹកតែឳសថបុរាណជាមួយនឹងផ្លែឈើវាជួយបន្ថែមនូវរសជាតិ និងបន្ថែមជាតិទឹកដល់រាងកាយ អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាទៀតផង។
៥, ទឹកតែសំបូរទៅដោយសារជាតិដែលប្រឆាំងនឹងអនុមូលឥស្សរៈការពិសារទឹកតែមួយពែងឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ វានឹងជួយកាត់បន្ថយការកើតជម្ងឺបេះដូងបានដល់ទៅ ៤៤ភាគរយ ឯណោះ៕ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដីអាថ៌កំបាំងឆ្នាំទី០១ លេខទី ០៨ ខែ មីនា ២០០៧

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge