វិធីកម្ចាត់សត្វកន្លាត

Posted by : 112220 | 23-Jul-2020

ស្អប់កន្លាតណាស់មែនទេ?

តោះ មកអនុវត្តវីធីកម្ចាត់កន្លាតងាយបំផុតតាមបែបធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា!

វត្ថុធាតុដើម: ត្រសក់ និង ទឹកមួយកែវ

វិធីធ្វើ:កាត់ត្រសក់ជាកង់ស្ដើងៗ ក្រឡុកត្រសក់ និងទឹកចូលគ្នា

វិធីប្រើប្រាស់ : ជ្រលក់ក្រណាត់ជាមួយទឹកត្រសក់ក្រឡុក ជូតនៅកន្លែងដែលមានកន្លាត ព្រោះកន្លាតស្អប់ក្លិនបន្លែនេះណាស់។

ប្រភព៖ eangsophalleth.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge