មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អ

Posted by : 10639 | 06-Jan-2017

អ្នកជំនាញបានអះអាងថា យ៉ាងហោចណាស់៩០ភាគរយនៃអ្នកមានក្លិនមាត់មានប្រភពចេញពីមាត់ និងអាហារដែលចេញពីក្រពះ។ការធ្វើអនាម័យ ធ្មេញជាមូលដ្ឋាន ដោយធ្វើការដុសធ្មេញ និងសំអាតធ្មេញ ដោយរួតខ្សែនៅចន្លោះធ្មេញ គឺជាការចាំបាច់បំផុត នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែកំណកដែលកក នៅចន្លោះធ្មេញរបស់អ្នក មិនមែនជាប្រភពសំខាន់ នៃការធ្វើឲ្យមានក្លិនមាត់នោះទេ។


តាមការពិតវាមានប្រភពចេញពី ផ្នែកខាងក្រោយនៃអណ្តាតរបស់អ្នក ហើយវាជាក្លិនសមាសធាតុស៊ុលផួ ដែលជាផលិតផលកើតឡើងមកពីមេរោគ នៃកំទេចចំណីអាហារ។


បាក់តេរីទាំងនេះមានតួនាទីនៅក្នុងការរំលាយអាហារហើយនៅពេលមាត់របស់អ្នកពោរពេញទៅដោយទឹកមាត់ ដែលសំបូរអុកស៊ីសែន ដោយពួកវា បំពេញការងារ ដោយមិនបង្កក្លិនអាក្រក់នោះទេ៕

ប្រភព www.lookingtoday.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge