សំបកចេក​អាច​កម្ចាត់ស្នាម​ជ្រួញ​ជុំវិញ​ភ្នែក

Posted by : 10639 | 21-Dec-2018

របៀប​ប្រើ​សំបកចេក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្នាម​ជ្រួញ​ជុំវិញ​ភ្នែក​អ្នក​មិន​មាន​តែ​ម្តង​។ តើ​មាន​អ្វី​ខ្លះទៅ ?

សំបកចេក​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្នាម​ជ្រួញ​ជុំវិញ​ភ្នែក​អ្នក​មិនកើត​ឡើង ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​នៅ​ត្រង់នោះ​ប្រែជា​តឹង ។

ដូចនេះ​អ្នក​អាច​យក​សំបកចេក រួច​កាត់​វា​ជា​រាង​មូល​ហើយ​តូច ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាចយ​កមក​បិត​ក្រោម​ភ្នែក​របស់​អ្នក ។ ក្រោយ​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​បែប​នេះនោះ​ស្បែក​នៅ​ជុំវិញ​ភ្នែក​អ្នក​នឹង​ប្រែជា​តឹង ហើយ​គ្មាន​ស្នាម​ជ្រួញ តូច​ៗ​កើតឡើង​បាន​ឡើយ​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គួរតែ​ព្យាយាម​ធ្វើ ទើប​អាច​មើលឃើញ​លទ្ធផល​បាន៕

ប្រភពៈ កោះសន្តិភាព

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge