រូបមន្តទឹកក្រូចសើចជួយសម្រក់ទម្ងន់ មានប្រសិទ្ធភាពមិនធម្មតា

Posted by : 112220 | 30-Jun-2020

+គ្រឿងផ្សំរួមមាន

– ក្រូចសើច ១ផ្លែ
– ទឹកសូដា កន្លះដប

+វិធីធ្វើ

-យកសើច ១ផ្លែចិតជាចំណិតរួចច្របាច់ជាមួយទឹកសូដាកន្លះដប

* វិធីប្រើ
-ត្រូវពិសារនៅពេលព្រឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ 30-60 នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
*អនុវត្តវិធីនេះជាប្រចាំនឹង ជួយឲ្យលោកអ្នកកាត់បន្ថយភាពធាត់ និង ជួយកាត់បន្ថយសារៈធាតុ ខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge