ឱសថស័ក្តិសិទ្ធិៈព្យាបាលជំងឺខ្លាញ់រុំបេះដូងយ៉ាង មានប្រសិទ្ធិភាព អាការៈជំងឺឆាប់ខ្សោយ អស់ កម្លាំង ឧស្សាហ៍កើតខ្យល់ ពេលហត់ខ្លាំង ងងិតមុខស្លើ ឧស្សាហ៍ណែនដើមទ្រូង អាច ប្រឈមនិងការស្លាប់ពេលត្រជាក់ខ្លាំង

Posted by : 10639 | 12-Oct-2017

1.ស្មៅក្រវាញជ្រូកឬស្មៅសេះ

2.សំបកក្រូចពោធិ៍សាត់
3. ខ្ញី ៕

វិធីប្រើៈ យកឱសថទាំងបីមុខស្ងោរចូលគ្នាពិសារចំនួនពីរឆ្នាំងសិនរួចហើយទៅពិនិត្យមើលជាតិខ្លាញ់ថយអស់ប៉ុន្មានកុំពិសារច្រើន
ពេកអាចប្រឈមនឹងការអស់ចំណុះខ្លាញ់។ តែសូមបញ្ជាក់ពេលស្ងោរចំនួនថ្នាំបីមុខនេះដាក់ស្មៅក្រវាញច្រើនជាងគេបន្តិច សំបក
ក្រូចតិចជាងបន្តិច ខ្ញី1ដុំ ប៉ុនមេដៃក្នុងឆ្នាំង។

ប្រភព៖ មហាសំ

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge