របៀបធ្វើទឹកពោតងាយៗឆ្ងាញ់ពិសារ

Posted by : 112220 | 30-Jun-2020

+គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមាន

-ពោតផ្អែម(៥ ផ្លែ)
-ស្លឹកតើយ(២-៣ សន្លឹក)
-ទឹកស្អាត (១០កែវ)
-អំបិលបន្តិច

+របៀបធ្វើ

-ដំបូងយើងព្រលេះពោត រួចស្ងោរវាជាមួយទឹក១០កែវរយៈពេល១៥នាទី
-បន្ទាប់យកស្លឹកតើយ និងអំបិលមកដាក់ស្ងោរជាមួយពោតផងដែរ
-បន្ទាប់ពីស្ងោររួចយើងស្រង់ពោតមកចាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកដោយចាក់ទឹកស្ងោរចូលឲ្យលិចពោត រួចធ្វើការក្រឡុកជាការស្រេច

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge