របៀបហាត់​យក​ក្បាលពោះ ៦កង់ យ៉ាង​សិចស៊ី ដែលស្រីៗ​គួរតែ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ពេល​នេះ!

Posted by : 112220 | 11-Sep-2020

រាង​ស្អាត គ្មាន​ខ្លាញ​ក្បាលពោះ​ហៀរ​ចេញ ជា​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​ណា​ក៏​ចង់​បាន​ដែរ ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ក៏​មិន​អាច​បាន
​ដូច​បំណង​ដែរ។ យ៉ាងណា​មិញសម្រាប់​អ្នក​ដែល​​ចង់​បាន​រាង Goal នោះ​នៅ​តែ​អាច បើ​សិន​ជា​មាន​ការ​តាំង​ចិត្ត​ខ្ពស់។ ការ​ហាត់​ប្រាណ
​នៅ​តែ​ជា​វិធី​ដ៏​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​ការ​រក្សា​រាង ហើយ​បន្ថែម​ពី​នេះ​ការ​តម​អាហារ ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​សំខាន់​ផង​ដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​របៀប
​ហាត់​ប្រាណ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​នៅ​ផ្ទះ​បាន ហើយ​វា​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​ក្បាល​ពោះ​ដែល​ធ្លាប់​តែ​ធំ ប៉ោង មិន​ស្អាត​រលាយ​ចេញ​បាន​៖

Click me

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge