វិធី​​សាមញ្ញ​​ៗ​ ៣​យ៉ាង ​ជួយ​​ឲ្យ​​ខួរ​​ក្បាល​​ចង​​ចាំ​​បាន​​ល្អ​

Posted by : 4384 | 10-Jul-2018

ថ្មី​ៗ​នេះ​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​រក​ឃើញ​វិធី​ដ៏​សាមញ្ញ​បំផុត​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ខួរ​ក្បាល​របស់​អ្នក​ចង​ចាំបាន​ល្អ។
១. រក​កន្លែង​ស្ងប់​ស្ងាត់​អង្គុយ​បិទ​ភ្នែក​និង​សម្រាក​ខួរ​ក្បាល​ពីរ​បីនាទី៖ អ្នក​វិទ្យា​ សាស្ត្រ​បាន​ពិសោធន៍​ឃើញ​ថា​បន្ទាប់​ពី​បិទភ្នែក​និង​សម្រាក​​ ខួរ​ក្បាល​រួច​មក​មនុស្ស​អាច​រក​នឹក​ឃើញ​រឿង​ពី​មុនៗ​បាន​ច្បាស់​និង​ចង​ចាំ ​បាន​ល្អ​ជាង​មុន។
២. បរិភោគ​សាច់​ត្រី៖ ត្រី​មាន​សារធាតុ DHA ដែល​ជួយ​ដល់​ខួរ​ក្បាល​របស់​អ្នក។
៣. មិន​ជក់​បារី៖ បារី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចំពោះ​សុខភាព​និង​ខួរក្បាល។
ប្រភពៈ Fb

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge