រុក្ខជាតិជន្លង់ជា​ថ្នាំ​ជួយ​សម្រួល​ស្ត្រី​ពេល​សម្រាល់កូន​

Posted by : 10639 | 02-Mar-2022

រុក្ខជាតិ ជន្លង់ គឺជា​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​ម្យ៉ាង មាន​សណ្ឋាន​ជាវ​ល្លិ​វា​ឡើងទ្រើង​។ រុក្ខជាតិ​នេះ​ប្រហែល​មាន​ដើមកំណើត ក្នុងប្រទេស​ឥណ្ឌា
ហើយ​គេ​និយម​ដាំ​គ្រប់​ប្រទេស​ក្ដៅ​។ រុក្ខជាតិ​ប្រភេទ​នេះ គេ​អាច​យក​ធ្វើ​គ្រឿង​បន្លែ​សម្រាប់​ម្ហូប​ស្ងោរ ឬ​ឆា​។​ល​។ ចំណែក​គ្រាប់​របស់​
រុក្ខជាតិ​នេះ​មាន​ទឹកដម​ម្យ៉ាង​ពណ៌​ក្រហម សម្រាប់​ដាក់​នំ​ឲ្យ​មាន​ពណ៌​ល្អ​។ ដោយឡែក គ្រូ​ផ្សំ​ថ្នាំ គេ​យក​ទឹកដម​នេះផ្សំ​ជា​ថ្នាំ​សម្រាប់
​ដាក់​ភ្នែក ​។ ស្រុក​ខ្មែរ​យើង ប្រជាជន​តាម​ស្រុកចំការ គេ​តែង​ស្ងោរ​ដើម​ជន្លង់​ឲ្យ​ក្មេងៗ ផឹក​កុំ​ឲ្យ​ទល់លាមក ឬមួយ​ស្ត្រី​កំពុង​សម្រាល
កូន ដើម្បី​ឲ្យ​កូន​ឆាប់​សម្រាប់​កូន និង​ជួយ​ស្ត្រី​ជា​ម្ដាយ​។

ប្រភព ​៖ វចនានុក្រម​ការប្រើប្រាស់​រុក្ខជាតិ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​​

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge