វិធីកែខៃនៅពេលអាហារប្រៃខ្លាំង

Posted by : 4397 | 11-Jul-2018

នៅពេលអ្នកចម្អិនអាហារជ្រុងដៃចាក់ទឹកត្រីឬអំបិលច្រើននោះសម្លឬ ម្ហូបដែលអ្នករំពឹងថា នឹងឆ្ងាញ់ពិសានឹងមានរសជាតិប្រៃ មិនគួរ ឲ្យចង់ទទួលទានសោះ រហូតធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះចង់តែចាក់ចោល ឬ ថែមទឹកដើម្បីឲ្យសាប ... ប៉ុន្តែពុំបានដូចចិត្តសោះ ។ នាពេលនេះយើងសូមណែនាំវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ ដែលអាចជួយអ្នកបាន ។ សូមហាន់ដំឡូងបារាំង ឬដំឡូងជ្វាឆៅ ដាក់ទៅក្នុង
ឆ្នាំងរម្ងាស់រហូតដល់ដំឡូងឆ្អិន ប្រសិនបើជាអាហារប្រភេទខ ឬអាហារដែលរម្ងាស់ទៅប្រៃខ្លាំង គួរដាក់ទឹកខ្មេះនឹងស្ករចូលទៅ មួយមុខៗ ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ នឹងជួយកាត់បន្ថយរសជាតិប្រៃបាន ៕
ទស្សនាវដ្ដី សម្រស់ស្រ្តីឆ្នាំទី០១ ច្បាប់ទី ០៥ ប្រចាំថ្ងៃទី ០៧ កញ្ញា ០៦ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge