អត្ថប្រយោជន៍៥យ៉ាងពីការបរិភោគផ្សិត

Posted by : 10639 | 11-Jan-2017

ដើម្បីជួយបន្ថយការកើតជំងឺបេះដួង ឬជំងឺភ្លេចភ្លាំងនោះ យើងសូម​លើកយក​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការបរិភោគ​ផ្សិតថា​តើ​ការបរិភោគ​ផ្សិត​ជួយ​អ្វី​ដល់​សុខភាព​លោកអ្នក​បាន​ខ្លះ​?

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំង​៥​នៃ​ការបរិភោគ​ផ្សិត​៖

១. ផ្សិត​ជា​បណ្តុំ​សារធាតុចិញ្ចឹម ហើយ​ផ្សិត​ជួយ​បន្ថយ​នៃ​កើត​ជំងឺ​បេះដូង​។

២. មនុស្ស​ដែល​បរិភោគ​ផ្សិត អាច​កាត់បន្ថយ​ការកើត​ជំងឺ​ភ្លេចភ្លាំង​បាន​៧០%។

៣. របប​អាហារ​មាន​យ៉ាងច្រើន​នៅក្នុង​ផ្សិត ហើយ​វា​មាន​សារៈសំខាន់​ក្នុងការ​ថែរក្សា​សុខភាព​បេះដូង​។ បើ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព សូម​ចាប់ផ្តើម​បរិភោគ​ផ្សិត​ធ្វើជា​អាហារ​របស់​អ្នក​។

៤.​ផ្សិត​ក៏បាន​គ្រប់គ្រង​ផលប៉ះពាល​នៃ​អាតូម​សេរី​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ខូច​ថ្លើម​បាន​ផងដែរ​។​

៥.​បរិភោគ​ផ្សិត​រៀងរាល់ថ្ងៃ ជំងឺមហារីក​អាច​កាត់បន្ថយ​បាន​យ៉ាងតិច​៦៤%៕

ប្រភព www.arey-news.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge