អាការៈ ១០យ៉ាង បង្ហាញថាអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខជំងឺផ្លូវចិត្ត

Posted by : 112220 | 13-Jan-2021

ដោយសារតែមានសម្ពាធពីការងារ គ្រួសារ ការសិក្សារនិងបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនផ្សេងៗ មនុស្សមួយចំនួនអាចនិងមានជំងឺ
ផ្លូវចិត្ត​ឫជំងឺសរសៃប្រសាទ។ដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេល អ្នកគួរព្យាយាមកត់សម្គាល់អាការៈដំបូងៗ ទាំង១០យ៉ាងដែលមានរៀបរាប់
នៅខាងក្រោមនេះ៖

១០. តែងតែធ្វើខុសការណែនាំ 

ប្រាប់ឆ្វេងធ្វើស្ដាំ និងធ្វើខុសរបៀបដែលគេប្រាប់ឲ្យធ្វើ ឬ ចូលចិត្តឌឺព្រោះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគេចង់គ្រប់គ្រងអ្នកហើយអ្នកមិន
ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងគ្រប់គ្រងលើអ្នកឡើយ ។

៩. ចូលចិត្តប្រកែកយកឈ្នះ

ទោះអ្នកមានកំហុស ឬដឹងខ្លួនខុសក៏ដោយ ក៏នៅតែប្រកែកយកឈ្នះដែរ ហើយអ្នកតែងមួរម៉ៅទប់កំហឹងខ្លួនឯងមិនបាន។

៨. ចូលចិត្តនិយាយកុហក ឬ ពន្លើសការពិត

អ្នកចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យមិនពិត ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អ និងឲ្យអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងល្អ។

៧. ចូលចិត្តធ្វើរឿងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន

អ្នកធ្វើអ្វីៗប្លែកៗខុសពីខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជុំវិញខ្លួន។

៦. គិតច្រើនលើសៗ ចាក់ស្មុគ

 អ្នកគិតច្រើនពីរឿងហួសហើយ និងរឿងមិនទាន់មកដល់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចិត្ត និងរកដំណោះស្រាយមិនឃើញ ហើយអង្គុយ
ពិបាកចិត្តម្នាក់ឯង។

៥. ចូលចិត្តដ្រាម៉ា 

អ្នកតែងបង្ហោះរឿងកើតទុក្ខនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនហូរហែ ទោះបីជារឿងនោះតូចក៏ដោយ ហើយទង្ទឹងរង់ចាំមើល។

៤. ចូលចិត្តនិយាយដើមគេ 

អ្នកមើលមិនឃើញរឿងល្អរបស់អ្នកដទៃដែលគេខំធ្វើឡើយ តែបែរជាមើលឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គេទៅវិញ។ ចំណុច
នេះមើលទៅធម្មតា តែបើមិនប្រញាប់កែតម្រូវទេនោះ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន ហើយនឹងងាយឈាន
ទៅមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងងាយ។

៣. មានជំងឺតួឯក

គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីៗរបស់ខ្លួនឯង មិនព្រមទទួលយកហេតុផល និងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃ។

២. គេងតិចម៉ោង

អ្នកគិតច្រើនដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់ ឬពិបាកគេងលក់ មិនងងុយគេងទាល់តែសោះ ពេលខ្លះគេងលក់ហើយ
យល់សប្តិច្រើន ឬគេងមិនគ្រប់ ភ្ញាក់ឡើងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយ។

១. និយាយម្នាក់ឯង

អ្នកអាចនិយាយជាមួយខ្លួនឯងច្រើនពេលដែលនៅម្នាក់ឯង ឬនៅពេលធ្វើដំណើរម្នាក់ឯង ដែលពេលខ្លះស្រដៀងគ្នានឹង
អាការៈរវើរវាយ៕

ប្រភព៖ khmerload.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge