យុទ្ធសាស្ត្រ ដែល​អាច​ជួយ​ស្ត្រី អោយ​សម្រេច​គោលដៅ ក្នុង​ការធ្វើ​ជំនួញ​ ​

Posted by : 10691 | 05-Jan-2017

តើ​ស្ត្រី​អាចមាន​លទ្ធភាព​ធ្វើ​ជំនួញ ដូច​បុរស​ដែរឬទេ​? អាច​! នរណា ក៏​អាច​មាន​សិទ្ធិ ធ្វើ​ជំនួញ​ដែរ​។ លក្ខខណ្ឌ គឺមាន​តែ​មួយ​ទេ​! តើ​អ្នក​មាន​សមត្ថភាព និង​លទ្ធភាព​ដែរ​ឬក៏​អត់​? ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទាំង ៣ ដែល​អាច​ជួយ​ស្ត្រី ឲ្យ​សម្រេច​គោលដៅ ក្នុង​ការធ្វើ​ជំនួញ​បាន ដែល​វា​រួម​មាន​ដូចជា ៖

•​ ​គិត​មើលថា កាល​ដែល​អ្នកធ្វើការងា​រ ឬ​ជំនួញ​មួយ​ហ្នឹង តើ​អ្នក​មាន​គោលបំណង​អ្វី​? ចង់​ធ្វើ​អ្វី​? ចង់បាន​អ្វី​? ហើយ​តើ​អ្នក​ចង់​ឃើញ​អ្វី នៅពេល​ដែល​អ្នក​ជោគជ័យ លើ​ការងារ​នោះ​?
•​ ​រៀបចំ​ផែនការ និង​កំណត់​គោលដៅ ដោយ​មាន​ការកត់ត្រា ពី​ពេលវេលា និង​ទិសដៅ ហើយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យបាន​ច្បាស់លាស់​
•​ ​ត្រូវ​ប្រាកដ​ឲ្យ​ច្បាស់​ថា អតិថិជន​របស់​អ្នក យល់​ច្បាស់​ថា​តើ​អ្វី ជា​គោលបំណង​នៃ​ជំនួញ​របស់​អ្នក​? តើ​ការធ្វើ​ជំនួញ​របស់​អ្នក ខុស​ពី​ការធ្វើ​ជំនួញ​របស់​អ្នក​ដ៏​ទៃ​ដូចម្ដេច​? ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់ បុគ្គលិក​ដែល​ធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នក និង​ដៃគូរ​សហការ​ជាមួយ​អ្នក ឲ្យ​យល់​អោយបាន​ច្បាស់​ថា តើ​អ្នក​ប្រើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អ្វីខ្លះ ក្នុង​ការធ្វើ​ជំនួញ​នេះ​? តើ​អ្វី​ជា​ចំនុច​សំខាន់ នៃ​ការធ្វើ​ជំនួញ​នេះ​? តើ​ពួកគេ មាន​តួនាទី​អ្វីខ្លះ​?

ប្រភពពីeveryday.com.kh

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge