របៀបធ្វើ Passion fruit Soda

Posted by : 10639 | 12-Aug-2017

គ្រឿង​ផ្សំ

-Monin Passion fruit (ទឹក​ផ្លែ​ឈើ Monin Passion) ចំណុះ​ 30ml
-ទឹកកក ចំណុះ​​ 16oz = 30ml
-ទឹកសូដា ចំណុះ​​ 80ml
-ក្រូច​ឆ្មា​មួយ​ផ្លែ


របៀប​ធ្វើ

ដំបូង ​អ្នក​ត្រូវ​​ចាក់​ទឹក​​ Monin Passion Fruit ចំណុះ​ 30ml ទៅ​ក្នុង​កែវ បន្ទាប់​មក​​ច្របាច់​ក្រូច​ឆ្មា​​មួយ​ផ្លែ​ដាក់​ទៅ​ក្នុង​កែវ​ទៀត។ ជំហាន​​បន្ទាប់​ចាក់​​ទឹកកក​​ឲ្យ​ពេញ​កែវ​ ហើយ​ចាក់​បំពេញ​ដោយ​ទឹក​សូដា។ ចុង​ក្រោយ​​ គេ​​ដាក់​ក្រូច​​ឆ្មា​មួយ​ចំណិត​ និង​ជី​អង្កាម​​មួយ​ទង​តូច​សម្រាប់​​លម្អ​ និង​យក​ក្លិន​​​ទៅ​ក្នុង​កែវ​នោះ​​ ជា​ការ​​ស្រេច។

ក្រោយ​ពី​បាន​ដឹង​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ​ និង​របៀប​ធ្វើ​​ទាំង​នេះ​​អស់​ហើយ​ ​ប្រិយមិត្ត​​អាច​ធ្វើ​វា​ញ៉ាំ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​​​​នៅ​ផ្ទះ​​។
របៀប​ធ្វើ​សាមញ្ញ​ៗ ហើយ​គ្រឿង​ផ្សំ​ក៏​ចំណាយ​អស់​តិច​ចាំ​អង្កាល់​​ទៀត​?

ប្រភព Fb.sa

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge