របៀបធ្វើ Blue margarita

Posted by : 10639 | 17-Dec-2018

គ្រឿង​ផ្សំ

-Monin Blue caracao syrup (ទឹក​ស៊ីរ៉ូ​​ caracao​) ចំណុះ​ 20ml
-Tequila ចំណុះ​​ 45ml
-Cointreau ចំណុះ​ 20ml
-Lime (ក្រូចឆ្មា) ចំណុះ​ 10ml


របៀប​ធ្វើ

ចាក់ ​គ្រឿង​ផ្សំ​តាម​ចំណុះ​​​​ដូច​​​បាន​កំណត់​​ខាង​លើ​​​ ចូល​ក្នុង​កែវ​​​ក្រឡុក​​ ហើយ​ក្រឡុក​ចូល​គ្នា​​ រួច​ចាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង
​កែវ​​ម៉ាការីតា ដែល​មាន​ផ្ដិត​​អំបិល​ម៉ដ្ឋ​​​នៅ​មាត់​កែវ​តិចៗ​ ហើយ​ហាន់​​ក្រូច​ឆ្មា​មួយ​ចំណិត​តូច​ដាក់​នៅ​មាត់​កែវ​ជា​ការ​
ស្រេច។ ពេល​ធ្វើ​រូច​ មើល​ទៅ​​ដូច​​រូប​​អត់?

ប្រភពfb

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge