ក្រុមហ៊ុនឡានណាខ្លះបង្កើតម៉ាកឡានប្រណីត ដូច Toyota បង្កើត Lexus?

Posted by : 111770 | 18-May-2020

មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រហែល​ជា​បាន​ដឹង​រួច​ហើយ​ថា​ Lexus គឺ​ជា​ម៉ាក​យីហោ​រថយន្ត​ប្រណីត​មួយ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​​ក្រុមហ៊ុន Toyota ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ១៩៨៩ ដែល​​សម្រាប់​ប្រកួត​ប្រជែង​នឹង​ម៉ាក​រថយន្ត​ប្រណីត​ដទៃ​ដូច​ជា​ BMW និង Mercedes-Benz ជា​ដើម​។ ក្រៅ​ពី​ Toyota នៅ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​ជា​ច្រើន​ទៀត​ ដែល​បាន​បង្កើត​ម៉ាក​រថយន្ត​ប្រណីត​សម្រាប់​​​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ខ្លាំង។

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge