របបអាហារដែលអាចកម្ចាត់មុនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

Posted by : 10639 | 11-Jan-2017

តាមធម្មជាតិមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែកើតមុននៅពេលដែលពួកគេពេញវ័យ ហើយសម្រាប់ស្ត្រីមួយចំនួន​ អាចនឹងកើតមានមុននេះនៅក្រោយពេល ពេញវ័យពីរបីឆ្នាំក៏មានដែរ។ មូលហេតុចម្បងដែលនាំអោយកើតមានមុននេះមានដូចជា ជំងឺអរម៉ូន ស្ត្រេស អាហារូបត្ថម្ភមិនទៀងទាត់ និងខ្វះ អនាម័យជាដើម។ មុន ជាបញ្ហាចម្បងដែលបានបំផ្លាញផ្ទៃមុខ ក៏ដូចជាសម្រស់ទាំងមូលរបស់លោកអ្នក។

ដើម្បីកាត់បន្ថយ ក៏ដូចការពារមិនមិនអោយកើតមុនក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពស្បែកបានធ្វើការណែនាំថា ​ លោកអ្នកគូរ ទទួលទានអាហារដូចជា អំបិលសមុទ្រ ទឹកឃ្មុំ ដើមកន្ទេចអាល គ្រឿងពណ៌លឿងដែលធ្វើពីសម្បករុក្ខជាតិត្រសក់ តែបៃតង និងស្បៃរឿងអោយបានជាចាំរៀងរាល់ថ្ងៃ។ លើសពីរនេះ លោកអ្នកត្រូវ តែមានអនាម័យលើស្បែករបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពស់បំផុត៕

ប្រភព៖Kmn

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge