អាហារពេលព្រឹកជាអាហារដែលសំខាន់បំផុត

Posted by : 101782 | 18-Dec-2018

ខួរ​ក្បាល​របស់​មនុស្ស​ធ្វើការ​ដោយ​ពឹង​ ផ្អែក​ទៅ​លើ ក្លុយកូស(ជាតិ​ស្ករ​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ធ្វើ​សំយោគ​មេតា​ប៉ូលីស​នៃ​អាហារ) ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​សកម្មភាព​ផ្សេង​ៗ​ដូច​ជា ​​និយាយ គិត ដើរ អាន ​ចាប់​វត្ថុផ្សេង​ៗ ជា​ដើម ។ មេតាប៉ូលីស​អាច​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​លុះណា​តែ​មាន​ជាតិ​អាហារ​នៅ​ក្នុង​ក្រពះ​ របស់​លោក​អ្នក ។ បើ​លោក​អ្នក​ព្យាយាម​បង្អត់​អាហារ​ពេល​ព្រឹក ហើយ​រង់ចាំ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ត្រង់ នោះ​លោក​អ្នក​កំពុង​បង្អត់​ប្រព័ន្ធ​សរីរាង្គ​របស់​​លោក​អ្នក​ក្នុង​រយះ​ពេល ​ជាង​១០​ម៉ោង ហើយ​លោក​អ្នក​កំពុង​បង្ខំ​ឲ្យ​ខួរ​ក្បាល​របស់​លោក​អ្នក​​ធ្វើ​ការ​ដោយ​គ្មាន ​អ្វី​ទ្រទ្រង់​សោះ​​ ។ ការ​បង្អត់​អាហារ​​ដល់​​ខួរក្បាល​របស់​លោក​អ្នក នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខួរ​ក្បាល​របស់​លោក​អ្នក​ចុះ​ខ្សោយ​​ក្នុង​ការ​គិត ការ​ដោះស្រាយ ការ​ចងចាំ ការ​រំលឹក​ឡើង​វិញ ។ល។ អ្នក​ខ្លះ​យល់​ច្រលំ​​ថា ការ​បង្អត់​អាហារ​ពេល​ព្រឹក នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​អាច​សម្រក​ទំងន់ តាម​ពិត​វា​កាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​កើន​ទំងន់​ទៅ​វិញ​ទេ ដោយ​វា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ងាប់​កោសិការ​ខួរ ក្បាល​មួយ​ចំនួន នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ព្យាយាម​បញ្ជារ​វា ហើយ​ជាតិ​ខ្លាញ់​នឹង​កាន់​តែ​កើន​នៅ​ក្នុង​រាង្គកាយ​របស់​លោក​អ្នក ដែលមិន​ ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ស្រក​ទំងន់​ឡើយ ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ អាហារ​ពេល​ព្រឹក ជា​អាហារ​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប ។
ប្រភព៖ fb

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge