រុក្ខជាតិ មើម​សាមសិប ជា​ថ្នាំ​ព្យាបាល​រោគរបេង ឈឺ​ទងសួត និង​ស្អក​បំពង​ក​

Posted by : 10639 | 04-Mar-2022

ដើម មើម​សាមសិប គឺជា​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ស្មៅ ពេលខ្លះ​វា វារ​ឡើងដើមឈើ មាន​បន្លា​វែងៗ ក្រ​ងុ​ក​ចុះក្រោម ដុះ​ក្នុងស្រុក​ខ្មែរនិង​វៀតណាម​។ គេ​និយម​ដាំ​វា​ក្នុងប្រទេស​អាស៊ី​ផ្នែក​ក្ដៅដើម្បី​ទុក​ផ្សំ​ថ្នាំ​សម្រាប់​ព្យាបាល​រោគរបេង ឈឺ​ទងសួត ស្អក​បំពង​កហើយ​ថ្នាំ​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដូច​ថ្នាំ​ដែល​គេ​ផ្សំ​ពី​ឫស​ដើម​ទំពាំង​ បារាំង​ដែរ​។​
 
ប្រភព៖ វចនានុក្រម​ការប្រើប្រាស់​រុក្ខជាតិ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge