ញ៉ាំ​​បាយ​​​ល្ងាច​​រួច​​ភ្លាម​ ហាម​ធ្វើ​រឿង​ទាំង​នេះ​ដាច់​​​​​ខាត​​ ព្រោះ​អាច​គ្រោះថ្នាក់​​​​​​ដល់​សុខភាព