បាស់ ( JBl EON 208p )

Posted: 09 Jul 2020 |  Hits: 5

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

បាស់ ( JBl EON 208p )
Mouse over to zoom in
Price:
USD 1193 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: speaker, បាស
Nano Sound Cambodia
#157-159, St 134, Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ឈុតខារ៉ាអូខេពិសេសៗរបស់ JBL EON នឹង JBL IRX Series ដែលពេញនិយមបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដែលអាចផ្ដល់នៅ
សម្លេងបែបស្រទន់ងំ លឺដាចស្អាតតែម្ដង ច្រៀងក៏ពិរោះ រាំលេងជួបជុំក៏បាន។ ធ្វើអោយកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពសប្បាយ
រីករាយ។ លោកអ្នកអាចរកទិញ និងសាកសំលេងដោយផ្ទាល់នៅ​គ្រប់សាខារបស់ Nano Sound ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Tel: 078 26 6009 / 016 96 91 80 / 087 65 65 80

Specification:

Brand:JBL

Comments (0):

Comment
Post

See All InSpeaker Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services