ទូរស័ព្ទ Galaxy Zflip

Posted: 25 Jan 2021 |  Hits: 14

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទូរស័ព្ទ Galaxy Zflip
Mouse over to zoom in
Price:
Contact Us
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: Mobile phone, phone
D Store Phone Shop
#159/161, St 1003, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Dstore បើកដំនើរការបង់រំលោះគ្រប់ម៉ូដែលទូរព័ស្ទចា៎!គ្រាន់តែមានឯកសារងាយៗ3មុខប៉ុន្នោះបង់រំលោះបានទាំងហាងតែម្ដង
បងអ្នកធ្វើការ បងអ្នករកស៊ី បងរត់កងបី រត់តាក់ស៊ី ក៏បង់បាន iphone 11 11promax 12 12pro 12promax
Oppo Xiaomi Realme Vivo Huawei
Samsung Series បង់បានទាំងអស់
ពត៌មានបន្ថែម Tell 098/078 970 777

Specification:

Brand:Samsung
RAM:8GB
Storage:256GB
Model:Zflip

Comments (0):

Comment
Post

See All InMobile Phone Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services