ម៉ាស៊ីនដេរ Anysew AS-G2

Posted: 12 Jan 2021 |  Hits: 13

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនដេរ Anysew AS-G2
Mouse over to zoom in
Price:
USD 240 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
ហាងលក់ម៉ាស៊ីនដេរ ស្រេងប៊ូ
#62, St 109, Ou Ruessei Buon, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- ម៉ាស៊ីនដេរ បំពាក់ម៉ូទ័រជាប់ក
- មុខងារផ្តាច់ងអំបោះដោយស្វ័យប្រវត្ត
- ស៊ីភ្លើងតិចបំផុត។

Specification:

Brand:Anysew

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services