តុកុំព្យូទ័រ

Posted: 13 Aug 2020 |  Hits: 417

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

តុកុំព្យូទ័រ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 9 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: table
Tinhnow
#984, St 128, Tuek L'ak Muoy, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Table
តុពណ៏ស្អាតៗ
-តុអាចបត់បែនតាមទីតាំងបានមិនថាលើគ្រែលើសាឡុងបានគ្រប់កន្លែង
-ស្រូលលើកចុះឡើង
-បត់ទុកដាក់បានស្រួល
-ស្រាលតែរឹងមាំស្រូលធ្វើការ
-ស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យ

 

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services