ទុយយោរ៉ូឡូ

Posted: 03 Dec 2020 |  Hits: 7

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទុយយោរ៉ូឡូ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 35 / Unit
Product Code:S37888
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Pipe
Home-Fix Cambodia
#244, St 245 (Mao Tse Tong Blvd), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ក្ដីសុខរបស់អ្នកដែលស្រលាញ់សួនច្បារនិងការដាំដំណាំគឺមានទុយយោដែលងាយស្រួលទុកដាក់និងប្រើប្រាស់មែនអត់?? ចង់បានអាចមក
រកហូម-ហ្វិចបាន មានអោយគ្រប់មុខ ទុយយោរ៉ូឡូ, ទុយយោម៉ែត្រ, ក្បាលបាញ់ទឹក និង ទុយយោរបង្កប់ក៏មានដែរ ។

ទីតាំងហាង #224 មហាវិថីម៉ៅសេទុង/ លេខទូរស័ព្ទ៖ 085 997 666។

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services