ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Espresso Machine

Posted: 18 Oct 2017 |  Hits: 410

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ Espresso Machine
Mouse over to zoom in
Price:
USD 125.25
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ជាផលិតផលរបស់ SILVERCREST មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

• ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
• ឆុងកាហ្វេបានល្អ
• អាចផ្ទុកទឹកសម្រាប់ឆុងបាន1លីត្រ
• មានរន្ធបញ្ចេញទឹកឆុងចំនួន2
• មានបច្ចេកវិទ្យាបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ
• កម្លាំងថាមពលខ្លាំង 1100W

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services