ម៉ាសុីនបង្វិលក្បាលច្របាច់ក្រូច Anko 74cm

Posted: 04 May 2021 |  Hits: 6

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

7.00 USD
ម៉ាសុីនបង្វិលក្បាលច្របាច់ក្រូច Anko 74cm
Mouse over to zoom in
Price:
USD 22 / Unit
USD 29 USD 7 Off
Promo Ends: 15 May 2021
Condition: New
Trading Type: For Sale
AFS Premium Store ទំនិញគុណភាពអូស្ត្រាលី
#396, St Kampuchea Krom Blvd (128), Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Lock Down Promotion! Stay safe at home!
ហាងរបស់យើងនៅបើកលក់ធម្មតានៅតំបន់លឿង!
(តំបន់ក្រហមមិនអាចដឹកជូនទេ តែអាចកម្មង់ទុកដោយទូទាត់ប្រាក់កក់)
Tel: 016 753 078 / 011 541 505 / 097 303 2494

Specification:

Brand:Anko

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services