ម៉ាស៊ីន Print EPSON wf 7720

Posted: 29 Jun 2020 |  Hits: 21

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីន Print EPSON wf 7720
Mouse over to zoom in
Price:
USD 407 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Printer, ម៉ាស៊ីនព្រីន
S.P. Solution Tech
N/A, St 103, Tuol Sangkae, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- ធានាលើសេវាកម្ម តម្លៃ និងគុណភាព
- ផលិតផលមានការធានាថែទាំ លោកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយអស់ក្ដីកង្វល់

Specification:

Brand:Epson

Comments (0):

Comment
Post

See All InPrinter Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services