ឧបករណ៍​វាស់​កម្ដៅ (Xiaomi Thermometer)

Posted: 19 Apr 2018 |  Hits: 61

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឧបករណ៍​វាស់​កម្ដៅ (Xiaomi Thermometer)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 28
Condition: New
Trading Type: For Sale
OneClicks
Infront of Vanda Institute next to Bread Talk Shop, St. Mao Tse Toung Blvd, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ទែម៉ូម៉ែតវាស់​កម្ដៅ!​ ឧបករណ៍​វាស់​កម្ដៅ របស់ xiaomi មាន​ស្តុក​វិញ​ហើយ អាច​មក​រក​បាន​គ្រប់​ពេល​នៅ​ OneClicks ទល់​មុខ​សាលាវ់ានដា ជាប់​ហាង​នំប័ុង​ Bread Talk ។ បារម្ភពី​សុខភាព​គ្រួសារ​អ្នក​ គួរ​មាន​ Xiaomi Thermometer

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services