ម៉ាសុីនកោរពុកមាត់ Enchen 3D Electric Shaver

Posted: 24 Sep 2021 |  Hits: 509

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាសុីនកោរពុកមាត់ Enchen 3D Electric Shaver
Mouse over to zoom in
Price:
USD 19 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Imobi
#106-108, St.230, Phsar Daeum Kor, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Enchen 3D Electric Shaver ម៉ាសុីនកោរពុកមាត់ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន ទោះទីណាក៏អាចប្រើបានដែរ!!

- ផ្លែកាត់បី
- សាកថ្មពេញម្តងប្រើបាន 2ខែ(1.5នាទី/ថ្ងៃ)
- រយៈពេលសាកថ្ម 60 នាទី
- ដុយសាកថ្ម USB-C
- កម្លាំងម៉ូទ័រ 5W
- ទម្ងន់ 139g
តម្លៃ៖ 19$

Specification:

Brand:ENCHAN

Comments (0):

Comment
Post

See All InShaver Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services