វីឡាមរកត

Posted: 06 Mar 2021 |  Hits: 72

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

 វីឡាមរកត
Mouse over to zoom in
Price:
Contact Us
Condition: New
Trading Type: For Sale
Borey Vimean Phnom Penh
No. 243-244, St.598, Chrang Chamreh Muoy, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអិតិថិជន វីឡាមរកតប្លុកថ្មី ទំហំដីធំជាងមុន ត្រូវបានបើកលក់ ជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 3,000 ដុល្លារ​សម្រាប់ប្លុក (Q&R)​ បង់រំលស់សុទ្ធ ១០០% ដោយគ្មានប្រាក់កក់ !
- ទំហំដី 12.60mx22M
- ទំហំផ្ទះ 8mx12m​។

Comments (0):

Comment
Post

See All InVilla Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services