កៅអីបង្វិល​   BB1-30C​​(BKN)

Posted: 28 Dec 2020 |  Hits: 8

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កៅអីបង្វិល​   BB1-30C​​(BKN)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 155 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
OfficePro Solutions Co.,Ltdb
#16 , St.290, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Hot Promotion
កាន់តែពិសេសជាមួយ ប្រូមូលសិន ចុងឆ្នាំ 2020 រហូតដល់30%
ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ 10 ខែ មករា 2021|
ប្រញ៉ាប់ ឡើង ប្រញ៉ាប់ ឡើង|
ទំនាក់ ទំនងលេខទូរស័ព្ទ
Tel:  061 31 37 37/ 061 45 37 37

Comments (0):

Comment
Post

See All InChair Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services