មជ្ឈមណ្ឌល Eurêka - Tutoring Center - Centre de Soutien scolaire

Posted: 01 Dec 2016 |  Hits: 87

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

មជ្ឈមណ្ឌល Eurêka - Tutoring Center - Centre de Soutien scolaire
Mouse over to zoom in
Price:
USD 7 / Hour
Condition: New
Trading Type: For Sale
Saly Rofa
#63, 88, Boeng Salang, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

Êtes-vous à la recherche d\'une équipe professionnelle à l\'écoute de vos besoins et de ceux de vos enfants?

Are you seeking for a professional team understanding your needs and the ones of your children?

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកក្រុមគ្រូ ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយចេះស្ដាប់ តម្រូវការរបស់អ្នកនិង កូនរបស់អ្នកមែនទេ?

Bienvenue à Eurêka, un centre de soutien scolaire proposant de l’aide aux devoirs en groupe ou des cours particuliers sur des matières spécifiques pour des niveaux allant du CE1 à la terminale. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Eurêka ! ថ្នាក់រៀនក្រៅម៉ោង ថ្នាក់ជំនួយកិច្ចការផ្ទះ ជាក្រុមនឹងឯកជន ចំពោះមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ ចាប់ពីថ្នាក់ទី1 ដល់ថ្នាក់ទី12. Eurêka propose des séances collectives et privées d\'aide au devoir en privilègeant l\'attention, l\'imagination, la memorisation,l\'organisation et l\'efficacité.  

នៅ Eurêka ថ្នាក់រៀនជាក្រុម និងឯកជន។​ ថ្នាក់រៀនបន្ដែមបំប៉ន​ ផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ចង់ស្មារតី ការគិតស្រមើស្រមៃ ការចង់ចាំ​ ការរៀបចំ និងប្រសិទ្ធភាព។

មុខវិជ្ចា/matières proposés : Math គណិតវិទ្យា, Physique-Chimie រូបវិទ្យា- គីមីវិទ្យា, Histoire -Géographie ប្រវត្តិវិទ្យា-ភូមិវិទ្យា,  Anglais- Espagnol-Francais  ភាសាអង់គ្លេស-ភាសាអេស្ប៉ាញ និងភាសាបារាំង

TUTORING WILL BE CONDUCTED IN MANY DIFFERENT LANGUAGES.

Up from 7$/h

Comments (0):

Comment
Post

See All InTraining Service Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services