ម៉ាស៊ីនបូមសម្អាតធូលី Aspirateus sans fil polyvalent

Posted: 13 Oct 2017 |  Hits: 75

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនបូមសម្អាតធូលី Aspirateus sans fil polyvalent
Mouse over to zoom in
Price:
USD 65 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ជាផលិតផលរបស់ SILVERCREST មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សក្ដិសមក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ខាន

• ងាយស្រួលកនុងការប្រើប្រាស់
• ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាកថ្ម
• ដងវែងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត
• អាចប្រើជាមួយដងក៏បាន ប្រើដៃកាន់ក៏បាន
• មានភ្លើងLEDងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត
• កម្លាំងថាមពល 75W
• ទំហំថ្ម1800 mAh

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services