ឧបករណ៍ចាក់ចំរៀងទៅវិទ្យុឡាន

Posted: 13 Jul 2018 |  Hits: 121

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឧបករណ៍ចាក់ចំរៀងទៅវិទ្យុឡាន
Mouse over to zoom in
Price:
USD 18 / Set
Condition: New
Trading Type: For Sale
Netro
St. 1986, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លេខកូដទំនិញ : V11
តំលៃ : $12 ( ធានារយះពេល ៣ខែ )
ឧបករណ៍ចាក់ចំរៀងទៅវិទ្យុឡាន
- ចាក់ចំរៀងពីទូរស័ព្ទតាមរយៈប្លូធូស
- ចាក់ចំរៀងពីម៉េម៉ូរី ( Micro SD )
- ចាក់ចំរៀងពីផ្លាស់ ( Flash )
- ថាមពលសាកថ្មទូរស័ព្ទដល់ 3.1A

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services