ទូសំអាង

Posted: 20 Oct 2020 |  Hits: 12

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទូសំអាង
Mouse over to zoom in
Price:
USD 105 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: cabinet
De Lady Store
#26F, St 218, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ដើម្បីការងាយស្រួលទុកដាក់វិក័យបត្រទឹក ភ្លើង និងសំបុត្រផ្សេងៗ គួកុម្មង់មួយដាក់មុខផ្ទះទៅ
De​​ lady store មានលក់សម្ភារៈជាច្រើន ទូរសំអាង ទូរដែកដាក់ឯកសា ទូរក្បាលគ្រែ កញ្ចក់ឆ្លុះមុខ....។
Tel: 093667706 / 012257484

Comments (0):

Comment
Post

See All InCabinet Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services