ឈុតថ្នាំក្លរ

Posted: 13 May 2021 |  Hits: 2

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឈុតថ្នាំក្លរ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 25 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Home21 Toys & Sports
#273, St. Kampuchea Kroam(128), Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

អរគុណបងស្រី​ ភ្ញៀវចាស់នៅខាងបុរី វីឡា​ទួលសង្កែ​ ដែលបានជាវ ម៉ាសុីនចំរោះ​ទឹកស្អាត​(ប្រេីខ្សាច់),​ ឈុតសម្អាតអាង១ឈុត​ និងថ្នាំក្លរ១ឈុត​ មាន៣ឈុតនេះហេីយ​ ធានាថាទឹកស្អាតល្អ​ មិនងាយខូច​ និងឡេីងស្ល៊ែរទេ
Tel: 012 315 888 / 069 617 888

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services