បាស់សំរាប់ឡាន Camery Infinity PR9613

Posted: 03 Jun 2021 |  Hits: 51

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

បាស់សំរាប់ឡាន Camery Infinity PR9613
Mouse over to zoom in
Price:
USD 125 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: speaker
NANO Sound - Phsar Thmey
#100-102Eo, St 53, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

នេះគឺជាចម្លើយ
រថយន្តខ្ញុំម៉ាកនេះ ឆ្នាំនេះ តើរៀបសោនរបៀបមិចអោយលឺក្តក់ពីរោះទៅបង?
- ប្រឹក្សា និងតម្លើងជូនដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសជំនាញ
- ធានារយៈមួយឆ្នាំត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីតម្លើងហើយ
- ពី JBL Showroom លំដាប់ស្តង់ដារផ្សារថ្មី
- សូមទាក់ទង៖ 096 4 300 50, 086 300 500, 095 300 500, 088 3000 500
- ហាងធំ ចំណតយាន្តទូលាយ ផ្លូវមិនសូវស្ទះ សាកសម្លេងបានអស់ចិត្ត
- "យើងខ្ញុំធ្វើជំនួញប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងភាពស្មោះត្រង់"

Specification:

Brand:Infinity

Comments (0):

Comment
Post

See All InSpeaker Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services