ម៉ាស៊ីនភ្លើង ២០០០វ៉ាត់ប្រើប្រព័ន្ធអាំងវេទ័រ

Posted: 07 Nov 2017 |  Hits: 116

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនភ្លើង ២០០០វ៉ាត់ប្រើប្រព័ន្ធអាំងវេទ័រ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 499.99
Condition: New
Trading Type: For Sale
Sweet Home Furniture
St.430, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ផលិតផលពីរោងចក្រអូស្ត្រាលី គុណភាពខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាព!!!

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services