កង់ប្រើអាគុយ Himo C26

Posted: 25 May 2021 |  Hits: 235

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង់ប្រើអាគុយ Himo C26
Mouse over to zoom in
Price:
USD 899 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: bike, bicycle
Mi Home - CamKo
#06, Angkor Blvd, Ruessei Kaev, Ruessei Keo, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Himo C26 កង់ប្រើអាគុយមានលក់ហើយ | Available Now
អាចធាក់ហាត់ប្រាណក៏បាន ប្រើអាគុយក៏បាន
- ទំហំកង់ 26"
- សាកថ្មពេញជិះបាន 60km
- ល្បឿនអតិបរមា 25km/h
- ទំងន់កង់ 25kg
- ទ្របានទំងន់ 100kg
  ត្រឹមតែ 899$ ប៉ុណ្ណោះ

Comments (0):

Comment
Post

See All InBicycle Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services