ម៉ាស៊ីនដុតនំប៉័ង

Posted: 19 Oct 2017 |  Hits: 127

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនដុតនំប៉័ង
Mouse over to zoom in
Price:
USD 80
Condition: New
Trading Type: For Sale
KHMER PRICE Discount Market
Behind of Kontheak Bopha Hospital 250m, Phsar Deurm Kralanh, Nokor Krau, Kouk Chak, Siem Reap City, Siem Reap
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីនដុតនំប៉័ង Breadmaker

ជាផលិតផលរបស់ SILVERCRESTមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
សក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

• ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់
• អាចកំណត់ការចម្អិនមាន 12ប្រភេទ
• អាចថ្លឹងអំពីទម្ងន់ម្សៅ
• មានអេក្រង់ងាយស្រួលកន្នុងការបញ្ជា
• មានការបន្លឺសម្លេងពេលឆ្អិន
• មានភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗជំនួយដល់ការប្រើប្រាស់
• កម្លាំងថាមពល 850W

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services