១គ្រឿង ទេីបទំលាក់​ថ្មី​ Alphard 2008 Full Options Smart:087 747 955-012 839 800

Posted: 01 Jul 2020 |  Hits: 4703

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

១គ្រឿង ទេីបទំលាក់​ថ្មី​ Alphard 2008 Full Options Smart:087 747 955-012 839 800
Mouse over to zoom in
Price:
USD 655
Condition: New
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#15, St.257-210, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

មានតែ១គ្រឿង ទេីបទំលាក់​ថ្មី​ Alphard 2008 Full Options Smart:087 747 955-012 839 800 $37500ចរចារបាន-រំលោះ $655/month ការប្រាក់0.83% បង់មុន30% Telegrame:087 747 955

ធានាម៉ាសុីនឡាន-ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង SmartKey Sensorsមុខក្រោយ យ៉ាន់2019 ទឹកថ្នាំសុីន១ជុំ មិនប៉ះ មិនបុក មិនច្រេះ សុីប្រេងតិច ទ្វាAutoសងខាង កៅអី VIP ដើរកណ្តាលបាន កញ្ចក់Auto ក្តោប DVD Player ម៉ាសុីនស្ងាត់ល្អ


 

Comments (0):

Comment
Post

See All InCar Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services