ម៉ាសុីនកាត់សក់

Posted: 26 Nov 2020 |  Hits: 33

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាសុីនកាត់សក់
Mouse over to zoom in
Price:
USD 15 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Imobi
#106-108, St 230, Phsar Daeum Kor, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាសុីនកាត់សក់ លេងស្ទាយបានគ្រប់ម៉ូតមិនបាច់ទៅក្រៅក៏អាចកាត់សក់បានដែរជាមួយ Enchen Hair Clipper Boost
- អាចកំណត់កម្រិតធ្មេញបាន
- សាកថ្មម្តងកាត់សក់បាន 3ខែ
- ងាយស្រួលសម្អាតក្រោយពេលប្រើ

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services